Naujienos

Sakoma, kad kūrybai reikia ieškoti įkvėpimo. Aš sakyčiau atvirkščiai – kūryba pati yra įkvėpimas. O
dar didesnis įkvėpimas apima pabendravus su tiek daug kūrybingų ir gabių moksleivių, kuriuos
sutikau lapkričio 10 d. Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje. Dešimt kūrybiškai nusiteikusių šaunių moksleivių ir dvi puikios, palaikančios mokytojos – Evelina Akatjeva ir Dangira Zavackienė – su smalsumu, užsidegimu, puikia nuotaika ir nusiteikę aktyviam kūrybiniam darbui dalyvavo mokykloje vykusioje kūrybinėje laboratorijoje. Visi darniai „surėmę pečius“, susikvietę visas mūzas ir prisišaukę įkvėpimą, pasitelkę savo talentus, gebėjimus, drąsą ir, svarbiausia, kūrybiškumą, per dvi valandas vykusias muzikos komponavimo pratybas sukūrė puikų kolektyvinį darbą – muzikinę kompoziciją styginių ansambliui „Varpai“. Ką tik gimusio kūrinio premjera įvyko tuoj pat edukacinio koncerto-susitikimo „Mano nata“ pabaigoje. Audringi publikos plojimai leido suprasti, kad premjera pavyko!


Sveikinimai kūrinio autoriams!!!


Didelė padėka Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansambliui „Musica Humana“ ir jo vadovui Robertui Beinariui, kurie taip aktyviai, su meile ir jausdami didelę prasmę keliauja po Lietuvą ir atlieka moksleivių kūrinius, kurie pelnė prizus ir apdovanojimus Nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse „Mano nata“! Šiame konkurse 2022 m. jauniausios autorės diplomą pelnė Zarasų F. Latėno meno mokyklos auklėtinė Rugilė Čepėnaitė, kurią ugdo, palaiko ir kurti skatina mokytoja Evelina Akatjeva. Labai gražu ir simboliška, kad šios jauniausios konkurso autorės kūriniu „Prisiminimai“ prasidėjo koncertas, kuriame buvo atliktos moksleivių – Adelės Vozgirdaitės, Lauryno Beinario, Anchelio Domingos Bračo, Nojaus Mackevičiaus, Kipro Antano Stančiaus ir Pauliaus Stanulionio kompozicijos.


Atsivertus mokyklos internetinę svetainę ir pažvelgus į mokyklos skelbimų lentą akivaizdu, kad
mokykloje, kuriai vadovauja aktyvi ir entuziastinga direktorė Rasa Juškėnienė, vyksta daug gražių,
prasmingų, mokinius motyvuojančių, skatinančių muzikuoti ir kurti renginių. Vos įžengus pro
mokyklos duris pajunti aplink sklandančią kūrybinę dvasią, nes vos pakėlus akis pamatai virš durų
didelėmis raidėmis parašytą kompozitoriau Fausto Latėno frazę: „Kūrybos užduotis tokia ir yra –
gyventi, teikti ir džiaugsmo, ir liūdesio, nuskaidrinti sielą. Padėti žmogui pačiam susitvarkyti su savo
būsenomis“.

Vaida Striaupaitė-Beinarienė