Viešoji įstaiga „Mano nata“

Viešoji įstaiga „Mano nata“

Lietuvos kompozitorių sąjungos įsteigta viešoji įstaiga „Mano nata“ tęsia VšĮ „Kompozitorių sąjungos fondo”, įsteigto 1998 m. veiklą.

Pagrindiniai tikslai buvo naujų profesionaliosios lietuvių kompozitorių muzikos sklaidos galimybių paieška, dalyvavimas įvairiose kultūrinėse ir edukacinėse programose, Lietuvos kompozitorių muzikos ir muzikologų darbų propagavimas ir rėmimas, jaunųjų muzikos kūrėjų meno sklaida. Fondui vadovavo kompozitorius Gintaras Samsonas. 2018 m. Steigėjo tarybos sprendimu Kompozitorių sąjungos fondo pavadinimas buvo pakeistas į „Mano nata“, atnaujinti įstaigos įstatai. Svarbiausiu įstaigos tikslu tapo kultūros edukacija.  Įstaiga organizuoja nacionalinį mokinių muzikos kūrinių konkursą „Mano nata“, kuris apima geriausių muzikos kūrinių ir muzikologijos darbų atranką ir apdovanojimus; kūrybines pratybas ir stovyklas mokiniams bei mokytojams; nuotolinį kūrybos mokymą, koncertus Lietuvos regionuose. Be to, rengiami šiuolaikinės muzikos populiarinimo, kompozitoriaus ir muzikologo profesijų pristatymo renginiai, rūpinamasi lietuviško pedagoginio repertuaro plėtra.

Nuo 2018 m. spalio mėn. įstaigai vadovauja Žydrė Jankevičienė.

Viešosios įstaigos „Mano nata“ taryba

Kontaktai