IV moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkursas „Mano nata“

IV respublikiniame moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkurse kviečiame dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų, licėjų, gimnazijų, muzikos mokyklų ir konservatorijų moksleivius.

Šiais metais recenzijų konkurso dalyviai turės recenzuoti II moksleivių elektroninės muzikos festivalio „e.manonata“ baigiamąjį koncertą, kuris įvyks 2023 m. balandžio 27 d. LMTA Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferoje. Recenzentams, atvykusiems į koncertą, papildomai bus suorganizuota edukacinė ekskursija po LMTA, susitikimas su LMTA Muzikologijos katedros dėstytojais ir studentais, pristatytos studijų LMTA galimybės.

Negalintiems atvykti į koncertą recenzentams bus sudaryta galimybės stebėti koncerto
tiesioginę transliaciją internetu arba analizuoti jo įrašą.


Svarbios datos:
Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 16 d. užpildant elektroninę registracijos formą
Recenzuojamas koncertas įvyks 2023 m. balandžio 27 d., 15.00 val. LMTA (Gedimino pr. 42)
Recenzijos pateikiamos iki 2023 m. gegužės 15 d. (imtinai) elektroniniu paštu konkursas@admin.lt

Recenzijų pateikimas:
Recenzija pateikiama Word formatu, nurodomi šie duomenys: recenzijos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Konkurso dalyviai gali recenzuoti visą koncertą arba išanalizuoti pasirinktus kūrinius.
Vienas autorius gali pristatyti tik vieną, savarankiškai parašytą recenziją.

Konkurso nuostatai

III moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkursas „Mano nata“

II moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkursas „Mano nata“

I moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkursas „Mano nata“