Natų leidiniai

Viena iš svarbių įstaigos „Mano nata“ veiklų – natų leidyba. Per eilę metų išleista keletas Lietuvos kompozitorių autorinių leidinių ir kūrinių rinktinių fortepijonui, smuikui, balsui.

Nuo 2018 m. įstaigos natų leidybos kryptis orientuojama  pedagoginio repertuaro plėtros link. Bus inicijuojamas naujų kūrinių kūrimas bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokinių muzikavimui. Leidiniai, bendradarbiaujant su muzikos mokytojų asociacijomis, bus pristatomi pedagogų bendruomenėms, organizuojamos konferencijos, seminarai.

Muzikuoju III. Lietuvos kompozitorių kūriniai mokykliniam muzikavimui

Skaitmeninis leidinys

V. Striaupaitė-Beinarienė, J. Jurkūnas, A. Klova, G. Svilainis, R. Svilainis, D. Zakaras

Muzikuoju II. Lietuvos kompozitorių kūriniai mokykliniams instrumentams

Skaitmeninis leidinys

T. Dešukas, J. Jasinskis, R. Naujanytė, T. Andrijauskaitė, M. Andrijauskaitė-Bakanauskienė, J. Jurkūnas

Muzikuoju I. Lietuvos kompozitorių kūriniai mokykliniams instrumentams

Skaitmeninis leidinys

I. Budriūnaitė, J. Mieželytė, L. Narvilaitė, N. Sinkevičiūtė, G. Svilainis

Miuziklų arijos

Spausdintas leidinys

G. Kuprevičius, K. Antanėlis, Z. Bružaitė, R. Šerkšnytė, R. Mačiliūnaitė, A. Navakas, G. Samsonas

Iš arti. Lietuvių muzika smuikui solo

Spausdintas leidinys

J. Juozapaitis, B. Kutavičius, V. Baltakas, V. Germanavičius, V. Bartulis, A. Šenderovas, L. Narvilaitė, D. Raudonikytė-With, J. Tamulionis

Leidinys nebeparduodamas

Lietuviška gaida. Pjesės fortepijonui

Spausdintas leidinys

Prusevičius, L. Petkutė, D. Kairaitytė, Z. Bružaitė, Jegelevičius

Leidinys nebeparduodamas

Vitražas. Pjesių rinkinys fortepijonui dviem ir keturims rankoms

Spausdintas leidinys

Vytautas V. Barkauskas

Styginių kvartetas. Mūzos Rubackytės transkripcija fortepijonui

Spausdintas leidinys

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis