Muzika – legaliai!

Muzika – legaliai!

Pagarba autorių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo nuostatoms, jų laikymasis vis dar yra didelė problema. Ypač tai pasakytina apie muzikos sritį. Mokytojai nesibodėdami socialiniuose tinkluose dalijasi gaidomis, fonogramomi. Tyrimai atskleidžia, kad dažniausiai autorių teisės būna pažeidžiamos dėl neišmanymo, nesusiformavusių nuostatų, todėl norint keisti situaciją Lietuvoje, svarbu ne tik suteikti geras sąlygas legaliam intelektinio turto vartojimui, bet ir ugdyti visuomenės sąmoningumą.

Mokykloje formuojama asmenybė – ugdomas sąmoningumas, kultūrinės ir vertybinės nuostatos. Būtent šiame amžiuje ypač svarbu ugdyti pagarbą autoriams, jų kūriniams bei kuriant juos įdėtam darbui. Ilgametė konkurso „Mano nata” edukacinių koncertų ir kompozitorių susitikimų su mokiniais patirtis atskleidžia, kad tokie renginiai moksleiviams reikalingi – noriai dalyvaujama, regimas susidomėjimas ir aktyvumas – moksleivius motyvuoja žinia, kad jie girdės bendraamžių kūrybą, o taip pat juos žavi ir galimybė susitikti pripažintus kompozitorius, muzikos atlikėjus; mokyklos džiaugiasi galimybe gauti kultūrines paslaugas savoje įstaigoje. Šios sąlygos sukuria palankią aplinką nelengvai autorių ir gretutinių teisių, bei jų apsaugos temai pristatyti.

Projektą sudaro:

1) Jaunųjų kompozitorių akademija ir edukaciniai koncertai – kompozitorių vizitai į Lietuvos ugdymo įstaigas siekiant atrasti ir padrąsinti muzikos kūryba besidominčius moksleivius, stiprinti savęs, kaip autoriaus bei savų  kūrinių apsaugos principų supratimą.

2) duomenų bazės, kurioje publikuojami konkurso „Mano nata“ dalyvių muzikos kūriniai (jų gaidos, garso ir vaizdo įrašai) tobulinimas ir pildymas naujais kūriniais siekiant pristatyti jaunųjų kompozitorių kūrybą visuomenei.