Pamoka su kompozitoriumi / muzikologu

Projekto „Pamoka su kompozitoriumi / muzikologu“ idėja kilo analizuojant aukščiau minėtų projektų patirtį ir muzikinio ugdymo situaciją. Projektas orientuojamas į bendrojo, formalųjį švietimą papildančio ir specializuoto ugdymo mokinių kultūrinio sąmoningumo, kūrybingumo kompetencijų ugdymą pasitelkiant profesionalius kompozitorius ir muzikologus.

Projekto esmė – kompozitoriai ir muzikologai, išanalizavę bendrojo, formalųjį švietimą papildančio ir specializuoto ugdymo programas bei pasitarę su muzikos mokytojais, parengs ir praves kompozitoriaus ir muzikologo profesijų pristatymo, muzikos kūrimo, savos kūrybos pristatymo, aktualių šiuolaikinės muzikos problemų aptarimo, kūrybinio rašymo pamokas, plėtos mokinių kūrybinius gebėjimus per nuotolines muzikos kūrimo pratybas.

Projekto tikslinė auditorija – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniai, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas įgyvendinančios muzikos ar meno mokyklų, specializuoto ugdymo gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai ir jų muzikos mokytojai.

Projekto eiga: kompozitoriai ir muzikologai pasiūlys pamokų temas (pavyzdžiui, „Kompozitoriaus profesija“, „Muzikologo profesija“, „Kuriame dainą“, „Kuriame akompanimentą“, „Muzikos kūrimo ypatumai“, „Mano kūrybos ypatumai“, „Šiuolaikinė muzika: kas tai?“, „Šiuolaikinės muzikos ištakos“, „Šiuolaikinės muzikos stilistinės kryptys“, „Šiuolaikinės muzikos komponavimo principai“, „Šiuolaikinė opera“, „Šiuolaikinė instrumentinė muzika“, „Elektroninė muzika“ „Muzikos kūrinio interpretacija“, „Parašykime recenziją“ ir pan.).

Pamokų temos, suderintos su Lietuvos muzikos mokytojų asociacija ir Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija, bus skelbiamos interneto svetainėje „Mano nata“. Muzikos ir muzikos istorijos mokytojai rinksis pamokos temą, registruosis ir sau tinkamu metu kvies kompozitorių ar muzikologą atvykti į savo mokyklą pravesti konkrečią pamoką.

Pamokos trukmė – 1 akad. val.

Projekto įgyvendinimą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Kultūros pasas

VšĮ „Mano nata“, siekdama pristatyti kompozitoriaus ir muzikologo profesijas bei žymiausius šių sričių atstovus, populiarinti šiuolaikinę Lietuvos muziką, dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuotoje Kultūros paso programoje. Šiuo metu į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtraukta paslauga „Pamoka su kompozitoriumi / muzikologu / etnomuzikologu“ skirta 7-12 klasių mokiniams.

Daugiau: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1022

2019 m. detalizuotas lektorių ir pamokų temų turinys (parsisiųsti)