Taryba

Taryba

Žydrė Jankevičienė

Tarybos pirmininkė

Ričardas Kabelis

Tarybos narys
Konkurso „Mano nata“ Meno tarybos pirmininkas

Vaida Striaupaitė-Beinarienė

Tarybos narė

Rasa Murauskaitė

Tarybos narė

Matas Šablauskis

Tarybos narys