Autorių teisės: pažink, suprask, gerbk!

Autorių teisės: pažink, suprask, gerbk!

Mokykloje formuojama asmenybė – ugdomas sąmoningumas, kultūrinės ir vertybinės nuostatos. Todėl būtent šiame amžiuje ypač svarbu ugdyti pagarbą autoriams, jų kūriniams bei įdėtam darbui juos kuriant.

Deja, dažnai patiems mokytojams tenka susigaudyti, kaip ugdymo procese naudoti intelektinį turtą nepažeidžiant autorių teisių: kaip kūrinius naudoti pamokose, mokyklos renginiuose ar namuose, kaip nepažeisti pačių mokinių kūrybos teisių? Todėl šio projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų, specializuotą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą organizuojančių mokyklų moksleiviai, muzikos ir muzikos kūrybos mokytojai.

Vaizdo pamokos mokiniams „Autorių teisės mokykloje“

Parengė: Martyna Gudaitė-Gulbinienė

1 pamoka „Autorių teisės mokykloje“: apie ką mes čia?

2 pamoka „Autorių teisės mokykloje“: muzika ir kiti kūriniai mokykloje

3 pamoka „Autorių teisės mokykloje“: mokinys kaip autorius ir kūryba kaip profesija

Apie projektą

Projektą sudaro:

  • interneto platformos sukūrimas, kurioje bus publikuojami Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ moksleivių muzikos kūrinių gaidos, garso ir vaizdo įrašai,  pristatomi jaunieji autoriai ir jų pedagogai;
  • autorių teisių bei jų apsaugos tema papildyti edukaciniai koncertai, kuriuose bus atliekami moksleivių ir profesionalių kompozitorių sukurti kūriniai, aptariama jų sukūrimo istorija;
  • seminarai muzikos mokytojams autorių teisių ir gretutinių teisių bei jos apsaugos tema;
  • moksleivių ir mokytojų susitikimai su kompozitoriais.

Projekto tikslas: 

  1. ugdyti moksleivių, kuriančių muziką sąmoningumą autorių teisių ir gretutinių teisių ir jų apsaugos temomis bei stiprinti jų gebėjimus efektyviai disponuoti savo kūrybinės veiklos rezultatais;
  2. mažinti atskirtį tarp miestų ir regionų, užtikrinant vaikų ir jaunimo ugdant moksleivių sąmoningumą autorių teisių ir gretutinių teisių ir jų apsaugos srityje;
  3. tobulinti muzikos kūrybos mokytojų kvalifikaciją autorių teisių ir gretutinių teisių srityje;
  4. mažinti atskirtį tarp miestų ir regionų, drąsinti moksleivių muzikinį kūrybingumą susipažįstant su bendraamžių kūryba.

Projektą „Autorių teisės: pažink, suprask, gerbk!“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektą įgyvendinant bendradarbiaujama su Lietuvos muzikos informacijos centru, Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacija.