Naujienos

Sklandi ir kūrybinga minties raiška – labai svarbus, deja, menkėjantis, XXI a. žmogaus gebėjimas. Norėdami paskatinti jaunuomenę tobulėti, kviečiame bendrojo ugdymo, muzikos ir meno mokyklų bei konservatorijų moksleivius kviečiame dalyvauti III muzikos kūrinių recenzijų konkurse „Mano nata“. 

Konkurso tikslai – skatinti šalies moksleivių domėjimąsi muzikologine veikla, šios srities studijomis; skatinti kritinės raiškos gebėjimus, ugdyti moksleivijos vertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą.

Konkursas unikalus tuo, kad moksleiviai recenzuos savo bendraamžių kūrybą – XIII nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ baigiamojo koncerto vaizdo įrašą, skelbiamą internete.

Moksleivių recenzijas vertins žiuri, sudaryta iš Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narių. Konkurso laureatai ir jų pedagogai bus apdovanoti diplomais ir prizais, recenzijos publikuojamos šalies kultūrinėje žiniasklaidoje.

Recenzijos pateikiamos el. paštu konkursas@manonata.lt iki 2022 m. spalio 30 d. (imtinai).

Su konkurso laureatų recenzijomis galima susipažinti čia.

Konkurso nuostatai