Naujienos

 Kviečiame dalyvauti IV respublikiniame moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkurse

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų, licėjų, gimnazijų, muzikos mokyklų ir konservatorijų moksleivius dalyvauti IV respublikiniame moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkurse.

Šiais metais konkurso dalyviai recenzuos II moksleivių elektroninės muzikos festivalio „e.manonata“ baigiamąjį koncertą, kuris įvyks 2023 m. balandžio 27 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferoje. Recenzentams, atvykusiems į koncertą, papildomai bus suorganizuota edukacinė ekskursija po LMTA, susitikimas su LMTA Muzikologijos katedros dėstytojais ir studentais, pristatytos studijų LMTA galimybės. Negalintiems atvykti, bus sudaryta galimybė stebėti koncerto tiesioginę transliaciją internetu arba analizuoti jo įrašą.

Svarbios datos:

  • Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 16 d. užpildant elektroninę registracijos formą.
  • Recenzuojamas koncertas įvyks 2023 m. balandžio 27 d., 15.00 val. LMTA (Gedimino pr. 42).
  • Recenzijos pateikiamos iki 2023 m. gegužės 15 d. (imtinai) elektroniniu paštu [email protected].

Recenzijų pateikimas:

  • Recenzija pateikiama word formatu, nurodomi šie duomenys: recenzijos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  • Konkurso dalyviai gali recenzuoti visą koncertą arba išanalizuoti pasirinktus kūrinius.
  • Vienas autorius gali pristatyti tik vieną, savarankiškai parašytą recenziją.

KONKURSO NUOSTATAI