Autorius(-ė): Mano nata

III Lietuvos moksleivių elektroninės muzikos festivalis „e.manonata“

Bendrojo ugdymo, muzikos ir meno mokyklų bei konservatorijų moksleivius kviečiamedalyvauti III Lietuvos moksleivių elektroninės muzikos kūrinių festivalyje„e.manonata“. Festivalio tikslai – bendradarbiaujant su profesionaliais Lietuvos elektroninėsmuzikos kūrėjais plėtoti moksleivių kūrybinės raiškos gebėjimus; ugdyti moksleiviųvertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą; skatinti moksleivių domėjimąsielektronine muzika ir šios srities studijomis; supažindinti visuomenę su moksleivių muzikoskūrybos pasiekimais.Festivalyje norintys dalyvauti moksleiviai iki kovo […]

Kviečiame dalyvauti XV nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse MANO
NATA

Lietuvos bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklų, gimnazijų ir konservatorijųmoksleivius kviečiame dalyvauti XV nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse„Mano nata“. Šis konkursas – vienintelis Lietuvoje išskirtinį meninį lygį pasiekęs moksleiviųklasikinės muzikos kūrybos konkursas, darantis reikšmingą poveikį Lietuvos kompozicijosmokyklos tęstinumui. Dalyvavimas šiame konkurse – tarsi tramplinas į profesionaliosiosmuzikos pasaulį.Konkurso kūrinių atlikėjai – Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblisMUSICA HUMANA, […]

Paaiškėjo XIV Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ laureatai

 Birželio 3 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje įvyko 2023 metų konkursas „Mano nata“, skirtas Vilniaus septynių šimtmečių istorijai ir dabarčiai. Jaunieji šalies autoriai, kūrybos besimokantys 15-oje muzikos mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų, konkursui pateikė per 30 kūrinių, iš kurių 22 baigiamajame koncerte atliko moksleiviai ir profesionalūs atlikėjai. Laureatams įteikti diplomai, vitražo prizai „Mano […]

Įvyko IV moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkursas

Viešoji įstaiga „Mano nata“, šiemet antrą kartą surengusi moksleivių elektroninės muzikoskūrybines dirbtuves „e.manonata“, Lietuvos moksleivius ketvirtą kartą pakvietė dalyvautimuzikos kūrinių recenzijų konkurse.Konkurso dalyviai recenzavo „e.manonata“ baigiamąjį koncertą, kuris įvyko 2023 m.balandžio 27 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juliaus Juzeliūno erdvinio garsosferoje, Lietuvos kompozitorių sąjungos festivalio „Jauna muzika“ kontekste. Šių metųfestivalio tema – bendrystė, veikimas […]

IV respublikinis moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkursas

 Kviečiame dalyvauti IV respublikiniame moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkurse Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų, licėjų, gimnazijų, muzikos mokyklų ir konservatorijų moksleivius dalyvauti IV respublikiniame moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkurse. Šiais metais konkurso dalyviai recenzuos II moksleivių elektroninės muzikos festivalio „e.manonata“ baigiamąjį koncertą, kuris įvyks 2023 m. balandžio 27 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferoje. […]

II moksleivių elektroninės muzikos kūrinių festivalis e.manonata

Bendrojo ugdymo, muzikos ir meno mokyklų bei konservatorijų moksleivius kviečiame dalyvauti II elektroninės muzikos kūrinių festivalyje e.manonata. Festivalio tikslai – bendradarbiaujant su profesionaliais Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjais plėtoti moksleivių kūrybinės raiškos gebėjimus; ugdyti moksleivių vertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą; skatinti moksleivių domėjimąsi elektronine muzika ir šios srities studijomis; upažindinti visuomenę su moksleivių muzikos kūrybos […]

Kviečiame dalyvauti XIV nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse „Mano nata“

2023 m. birželio 3 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje jau XIV kartą  įvyks Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ baigiamasis koncertas. Pažymint iškilią Vilniaus jubiliejinę sukaktį, būsimuosius konkurso autorius kviečiame kurti kūrinius, skirtus Vilniaus istorijai ir dabarčiai, atskleidžiant miesto šiuolaikiškumą ir atvirumą pasauliui.  Moksleivių kūrinius atliks ilgamečiai konkurso partneriai – Lietuvos […]

Edukacinis „Mano nata“ renginys Zarasuose

Sakoma, kad kūrybai reikia ieškoti įkvėpimo. Aš sakyčiau atvirkščiai – kūryba pati yra įkvėpimas. Odar didesnis įkvėpimas apima pabendravus su tiek daug kūrybingų ir gabių moksleivių, kuriuossutikau lapkričio 10 d. Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje. Dešimt kūrybiškai nusiteikusių šaunių moksleivių ir dvi puikios, palaikančios mokytojos – Evelina Akatjeva ir Dangira Zavackienė – su smalsumu, užsidegimu, […]

Kultūros pasas

„Mano nata“ tikslai – naujų profesionaliosios lietuvių kompozitorių muzikos sklaidos galimybių paieška, dalyvavimas įvairiose kultūrinėse ir edukacinėse programose, Lietuvos kompozitorių muzikos ir muzikologų darbų propagavimas ir rėmimas, jaunųjų muzikos kūrėjų meno sklaida. Ypatingai stengiamės įtraukti kuo daugiau moksleivių į muzikos pasaulį ir skatinti juos domėtis lietuvių kompozitoriais, muzikologais bei prisiliesti patiems prie muzikos kūrimo. Vienas […]

III moksleivių muzikos kūrinių recenzijų konkursas „Mano nata“

Sklandi ir kūrybinga minties raiška – labai svarbus, deja, menkėjantis, XXI a. žmogaus gebėjimas. Norėdami paskatinti jaunuomenę tobulėti, kviečiame bendrojo ugdymo, muzikos ir meno mokyklų bei konservatorijų moksleivius kviečiame dalyvauti III muzikos kūrinių recenzijų konkurse „Mano nata“.  Konkurso tikslai – skatinti šalies moksleivių domėjimąsi muzikologine veikla, šios srities studijomis; skatinti kritinės raiškos gebėjimus, ugdyti moksleivijos […]