Naujienos

Bendrojo ugdymo, muzikos ir meno mokyklų bei konservatorijų moksleivius kviečiame
dalyvauti III Lietuvos moksleivių elektroninės muzikos kūrinių festivalyje
„e.manonata“. Festivalio tikslai – bendradarbiaujant su profesionaliais Lietuvos elektroninės
muzikos kūrėjais plėtoti moksleivių kūrybinės raiškos gebėjimus; ugdyti moksleivių
vertybines nuostatas ir šiuolaikinės muzikos supratimą; skatinti moksleivių domėjimąsi
elektronine muzika ir šios srities studijomis; supažindinti visuomenę su moksleivių muzikos
kūrybos pasiekimais.
Festivalyje norintys dalyvauti moksleiviai iki kovo 4 d. turi užsiregistruoti užpildydami
elektroninę registracijos formą: https://forms.gle/MPoFXHeD1NvBpNhF9
Moksleiviai užsiregistravę festivalyje dalyvaus elektroninės muzikos kūrybinėse
laboratorijose, kurias ves elektroninės muzikos kompozitoriai Jonas Jurkūnas ir Matas
Šablauskis. Veiklos vyks nuotoliniu ir tiesioginiu būdu.

Festivalio nuostatai