Naujienos

Informuojame, kad atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, iš dalies keičiasi konkurso „Mano nata 2020“ sąlygos. Kūrinius konkursui, kaip ir kiekvienais metais, reikia pateikti iki 2020 metų gegužės 1 d. (imtinai). Kūriniai bus pateikiami elektroniniu būdu. Į baigiamąjį koncertą atrinkti dalyviai bus informuoti iš karto po atrankos, jų gali būti paprašyta atsiųsti kūrinių originalus (spausdintą versiją).

Baigiamasis koncertas įvyks tuomet, kai baigsis karantinas. Nauja data bus skelbiama konkurso nuostatuose nurodytais informacijos kanalais.

Skelbiame VšĮ „Mano nata“ tarybos sprendimu pakeistus Konkurso nuostatų punktus:

13. Konkursui pateikiama:
13.1. užpildyta kūrinio paraiškos forma;
13.2. skaitmeninė kūrinio partitūra;
13.3 kūrinio audio įrašas, MIDI arba notografinės programos failas.
14. 13 punkte išvardyti dokumentai pateikiami elektroniniu paštu konkursas@manonata.lt iki gegužės 1 d.
imtinai.

Primename, kad kūriniai Konkursui pateikiami be autorių pavardžių. Kūrinių partitūrose ir skaitmeninėse laikmenose nurodomi tik kūrinių pavadinimai.

Parašykite komentarą